Нейните основни елементи са:
Вътрешна част от неръждаема стомана с лазерно заваряване по цялата дължина. Изработва се от висококачествена неръждаема стомана 1.4404, която осигурява защита срещу корозия и изгаряне на сажди.

 

Уплътнения за експлоатация при високо налягане:
Експлоатацията при високо налягане възможна до налягане от 200 Pa при максимална температура на отвежданите изгорели газове 200оC, за диаметри от 80 mm до 350 mm са на разположение следните уплътнения:
– за газови уреди – уплътнения от силикон
– за уреди на твърдо гориво – уплътнения от витон

 

Топлоизолация с дебелина 25 mm, произведена без никакви лепила и е устойчива на високи температури.
По желание е възможно да се предостави коминна система ICS с дебелина на изолацията 50 mm.
Външната обвивка от естетическа финополирана неръждаема стомана 1.4301 и служи също така и като носеща статична част на системата.

 

Елементи на коминна система ICS:

1 основа за подов монтаж с
кондензоуловител
2а основа за стенен монтаж с
кондензоуловител
2b,c стенни конзоли
2d телескопична основа за подов монтаж
3а елемент с отвор за ревизия за
„сухи“ газове
3b елемент с отвор за ревизия за
изгорели газове с висока
влажност
4а елемент с отвор за включване
на 90
4b елемент с отвор за включване
на 45
5а преходен елемент от двуслоен
към еднослоен метал
5b преходен елемент от еднослоен
към двуслоен метал
6а нормална тръба 950 mm
6b нормална тръба 450 mm
6c нормална тръба 200 mm
6d нормална тръба 150 mm
7a,d стенен държач
7b удължители за стенни държачи

7c удължители за стенни държачи
7e опорна плочка за захващане към стена
7f кондензоуловител
8 центриращ пръстен
9а елемент за преминаване
през покрив 0
9b елемент за преминаване през
покрив с наклон 3-15
9c елемент за преминаване през
покрив с наклон 16-25
9d елемент за преминаване през
покрив с наклон 26-35
9e елемент за преминаване през
покрив с наклон 36-45
10 пръстен за предпазване от дъжд
11а завършващ конус
11b метална шапка
12а,b съединителна розетка
13a коляно 15
13b коляно 30
14 маншета за статично укрепване
15 пръстен за захващане на
обтягащи въжета над покрива

Коминни системи Schiedel ICS се използват както при
жилищно, така и промишлено строителство

 

Schiedel ICS е двуслойна коминна система от неръждаема стомана с междинна топлоизолация, съставена от отделни елементи. Предназначена е за отвеждане на изгорелите газове от уреди, които работят с твърди, течни и газообразни горива. За течни и газообразни горива е използвема както при ниско, така и при високо налягане. При твъри горива се използва при ниско налягане, при употреба на отворени горивни камери.

 

Класификация съгласно EN 1856-1:
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00

 

CE – Обозначение: 006 CPD 91263 001
CE – марка съгласно DIN EN 1856-1

Технически данни за ICS
вътрешен диаметър [mm]

80

100

130

150

180 200

230

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

външен диаметър [mm]

130

150

180

200

230 250

280

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

площ на напречния разрез[сm2]

50

80

130

170

250 310

415

490

710

990

1290

1630

2000

2420

2870

3370

3900

материал на вътрешната тръба

1,4404

дебелина на стената [mm] 0,5
материал на външната тръба

1,4301

дебелина на стената [mm] 0,6
топлоизолация топлопроводимост [m2K/W]

високотоплинна изолационна вата “High Density Rockwool” с дебелин 25 mm, респ. 50 mm

0,50