Buldach предлага пълен инженеринг на коминни системи Schiedel

Buldach предлага пълен инженеринг на коминни системи Schiedel

 

Schiedel Multi е коминна система, специално разработена за газови кондензационни котли, които могат да бъдат вързани към един комин. Тя е изключително подходяща за многофамилни жилищни сгради.

Schiedel Multi се различава от системите Quadro и Quadro Pro конкретно със спецификата на самата тръба на комина, която позволява по-малки сечения и по-малки външни размери на системата. Оптималните външни размери на Sciedel Multi са 28/28, което означава, че тя може да се вгради в зид, а след измазване, коминът на практика да стане невидим.

Архитектите и инженерите са допълнително улеснени от Buldach, тъй като фирмата предлага специализирана помощ в изработването на проектите. Компанията идва в услуга с пълен инженеринг за всеки от проектите и обръщане на внимание върху всеки детайл, включително правилно изчисление на сеченията на комина, което зависи от различни фактори и определя неговата тяга. Това гарантира правилната работа на кондензационните котли и възможно най-високото КПД.

Освен предлаганият инженеринг за Schiedel Multi, инженерите и архитектите могат да се възползват от лицензирани фирми за монтаж на територията на България, които да извършат работата качествено и в срок.

Schiedel Multi позволява до десет включвания на щранг, които могат да бъдат разпределени по две на етаж, в зависимост от спецификите на обекта. Тя отговаря на изискванията за противопожарна защита F90 / L90, подходяща е за газови кондензационни котли и одобрена за температура на изгорелите газове от  200оC.

 

Статията е публикувана в 1 към 1 в строителството.

NO COMMENTS

POST A COMMENT