Schiedel MULTI е система, специално разработена за многофамилни сгради. Тя дава възможност за свързване на няколко газови котли към един комин. Прецизно оразмерените напречни сечения на Schiedel MULTI осигуряват точно напасване към номиналната топлинна мощност на предвидените за свързване котли.

Компоненти на системата Schiedel MULTI

Schiedel MULTI е затворена коминна система “въздух-газ” (LAS) от последно поколение за многофамилни сгради с етажно газово отопление, независима от въздуха в помещението.

Характеристики на коминна система Schiedel MULTI:

 

Дава възможност за децентрално отопление – според индивидуалното енергопотребление, с самостоятелно отчитане

  • Подходящ за газови котли и одобрен за температура на изгорелите газове 200оC
  • Отговаря на изискванията на класовете за противопожарна защита F90 / L90
  • Не е необходима връзка за изгорелия въздух
  • Нечувствителност към влага, влагопроницаемост < 2 g/hm2
  • Над 30% по-голяма устойчивост на изместване
  • Ергономичен дизайн, благодарение на компактната си конструкция
  • Ниско тегло на отделните компоненти, благодарение на новите рецептури и методи на производство
  • Тънкостенни керамични вътрешни тръби с височина 66 см, с профилирана повърхност и ново, изцяло керамично щепселно свързване
  • Улеснен и технологичен монтаж
  • Одобрена от DIBt Berlin, № Z-7.5-1035

Коминна система Schiedel MULTI

Диаметър на тръбата Ø cm

Код

Външен размер (cm)

Тегло kg/m

12

MULTI FINAL 12

28 / 28

55

14

MULTI FINAL 14

49 / 49

80

16

MULTI FINAL 16

49 / 49

82

18

MULTI FINAL 18

49 / 49

93

20

MULTI FINAL 20

49 / 49

96

25

MULTI FINAL 25

61 / 61

122

Завършващ СЕТ Schiedel MULTI

Произвежда се със следните структури: имитация на тухли, имитация на шисти, гладка структура и имитация на груба мазилка

Диаметър на тръбата Ø cm

Код

Външен размер (cm)

Тегло kg/m

14

MULTI 14

36 / 36

80

16

MULTI 16

36 / 36

82

18

MULTI 18

40 / 40

93

20

MULTI 20

40 / 40

96

25

MULTI 25

48 / 48

122

Покриваща плоча

Диаметър на тръбата Ø cm

Външен размер (cm)

Тегло kg/m

12

54 / 54

55

14

60 / 60

80

16

60 / 60

82

18

64 / 64

93

20

64 / 64

96

25

74 / 74

122